Ajax loader
Mekka
Mekka
Mekka
Mekka (Saudi-Arabien),
Große Moschee mit Ka’aba (Hauptheiligtum der Moslems).

“Mekka”.

Schulwandbild. Farblithographie, unbez.
Aus der Serie: Dr. A. Wünsche, Land...
Pelerins allant à La Mecque
Mohammed auf seiner Flucht von Mekkan nach Medina findet mi
The Pilgrim’s Costume
Deux pélerins dans le désert
von 1
Öffne Lightbox
Islam - Mekka und Medina
Der Islam

Mekka & Medina