Ajax loader
Yoshitsune's Horse-washing Falls at Yoshino in Yamato Province (Washu Yoshino Yoshitsune uma arai no taki) from the series "A Tour of Waterfalls in Various Provinces (Shokoku taki meguri)"
Katsushika Hokusai, 1760–1849.

Yoshitsune’s Horse-washing Falls at Yoshino in Yamato Province (Washu Yoshino Yoshitsune uma arai no taki) from the series “A Tour...
of 1
Open Lightbox