Ajax loader
Affenbrücke
Affenbrücke
Affenbrücke
Kiyochika Kobayashi, (1847–1915).

Affenbrücke, 1896, November.

Farbholzschnitt.
Inv. Nr. M. 71.100.98,
Los Angeles, County Museum of Art.
Koshu Affenbrücke
von 1
Öffne Lightbox