Ajax loader
Junger Hunzo aus Gulmit / Foto
Völkerkunde: Hunza / Hunzukuc (Volksgruppe im Hunzatal im Karakorum, Kaschmir, Pakistan).

Junger Hunzo aus Gulmit (Gilgit District).

Foto, Juni 1974.
von 1
Öffne Lightbox