Ajax loader
Palast des Li Zicheng
Palast des Li Zicheng
Palast des Li Zicheng
Mizhi (Provinz Shaanxi, China),
Palast des Li Zicheng / Li Zicheng Xinggong
(erbaut 1643 unter dem "Bauernkaiser" Li Zicheng).

- Teilansicht. -

Foto, undatiert....
Dougong am Palast des Li Zicheng
Palast des Li Zicheng
Palast des Li Zicheng
Relief im Palast des Li Zicheng
Relief im Palast des Li Zicheng
von 1
Öffne Lightbox