Ajax loader
Bhutan, Mandala / Punakha
Bhutan,
lamaistisch, 20. Jahrhundert.

Mandala.

Fresko.
Punakha, Punakha Dzong.
Foto, 1994.
von 1
Öffne Lightbox