Ajax loader
Tina Modotti / Foto Weston
Modotti, Tina ital.–mexikan. Fotografin Udine 16.8.1896 – Mexico 5.1.1942.

Tina, rezitierend.

Foto, Mexiko 1924 (Edward Weston (1886–1958) ).
von 1
Öffne Lightbox