Ajax loader
Shri Sheshanarayana, Vishnu Narayana on Shesha, 1886. Creator: Unknown.
Shri Sheshanarayana, Vishnu Narayana on Shesha, 1886.
von 1
Öffne Lightbox