Ajax loader
OXENSTJERNA, JOHAN GABRIEL
Orig. bildtext... JOHAN GABRIEL OXENSTJERNA. Född på Skenäs i Södermanland 1750, öfverstekammarjunkare, riksråd och en av Svenska Akademin 1786, överstemarskalk,...
von 1
Öffne Lightbox