Ajax loader
Gamla Katarinahissen
ARKIV 1930. Gamla Katarinahissen som ritades av Knut Lindmark 1881-1883 var ångmaskinsdiven. Hissen var i bruk till 1933 då Slussen byggdes om. 1935 ersattes den...
von 1
Öffne Lightbox