Ajax loader
Gamla Katarinahissen
ARKIV 1933. Rivning av gamla Katarinahissen. När nya Slussen byggs rivs den gamla hissen och ersätts två år senare av en ny,

Old Katarina Elevator pulls down.
Foto:...
von 1
Öffne Lightbox