Ajax loader
Yui: Satta Peak (Yui, Satta mine), from the series "Fifty-three Stations of the Tokaido Road (Tokaido gojusan tsugi no uchi)," also known as the Hoeido Tokaido
Utagawa Hiroshige, 1797–1858.

Yui: Satta Peak (Yui, Satta mine), from the series “Fifty-three Stations of the Tokaido Road (Tokaido gojusan tsugi no uchi)," also...
von 1
Öffne Lightbox